HOME > SHOW CASE EXPOTECH - งานวันนักประดิษฐ์ 2560

จบไปอีกงานสำหรับ งานวันนักประดิษฐ์ 2560 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9       "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" ทั้งนี้ภายในงานได้รวมนำเสนอผลงานของเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีเยาวชนมาร่วมชมงานกันอย่างคับคั่ง
          
        
        
  

Top