HOME > SHOWCASE EXPOTECH - Metalex 2017 ครบเครื่องเรื่องโลหะการ

งานโลหะการใหญ่สุดในอาเซียน "เมทัลเล็กซ์" โอกาสในการสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ 100 รายการ ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สังเกตได้จากสัญญลักษณ์ 100 HOT TECHS บนเครื่องจักรเหล่านี้ เฉพาะที่งาน เมทัลเล็กซ์ 2017 นี้เท่านั้น   
  
  
  
       
   
    
Top